App Screenshot
Projektowanie

Projektowanie i wdrażanie kompletnych systemów monitorujących parametry fizyko-chemiczne w trudo dostępnym i agresywnym środowisku (m.in. temperatura, naprężenia w górotworze i nacisk na obudowy chodnikowe, stężenia gazów CH4, CO, CO2, O2)

Nadzór

Nadzór eksploatacyjny systemów monitorujących parametry fizyko-chemiczne w części podziemnej oraz systemów analizujących odczytywane parametry w dyspozytorni


Rozbudowa

Rozbudowa i modernizacja systemów monitorujących parametry fizyko-chemiczne.


Szkolenia

Szkolenie personelu po stronie klienta


Przykłady zastosowania

Trudne środowisko

  • Substancje wybuchowe
  • Substancje chemiczne
  • Wysokie temperatury – do 1000 °C
  • Silne pola elektromagnetyczne
  • Mały wymiar i waga

Nasze rozwiązania

  • Włókna pokryte metalami, węglem, substancjami aktywnymi
  • Światłowody mikrostrukturalne
  • Światłowody polimerowe

Klienci i Partnerzy