1. APARATURA


Wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wytwarzania prototypów elementów fotonicznych i mechanicznych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 23.03.2021 r.

ZMIANA:

W dokumencie ZO w jednym miejscu omyłkowo znalazł się zapis z błędnie wskazanym wymiarem godzinowym wynajmu. W obecnym ZO, zapis ten został ujednolicony. W związku w powyższym wydłużono czas na składanie ofert do 29.04.2021 r.
Zapytanie ofertowe
Data publikacji ogłoszenia: 22.04.2021 r.

Wynik
Data publikacji: 05.05.2021 r.

Wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do wykonywania światłowodowych siatek Bragga na włóknach specjalnych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 01.04.2021 r.

Wynik postępowania:
Załączniki:
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 12.04.2021 r.

Wynajem długoterminowy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej do termiczno-mechanicznej mikroobróbki światłowodów specjalnych i mikrostrukturalnych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik numer 3 – Klauzula informacyjna
Data publikacji: 09.04.2021 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 13.05.2021 r.