Projekt „Zakup modułu czujnikowego do wykonywania optycznych pomiarów rozproszonych w symulowanych warunkach kopalnianych umożliwiającego świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów” w ramach Działania 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Product Image

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.3 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Projekt: „Zakup modułu czujnikowego do wykonywania optycznych pomiarów rozproszonych w symulowanych warunkach kopalnianych umożliwiającego świadczenie usług B+R na rzecz innych podmiotów”

Beneficjent: IPT Safety Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 3 126 660, 00 PLN

Kwota dofinansowana: 1 779 400, 00 PLN

Celem projektu jest zakup modułu czujnikowego pozwalającego na wykonywanie specjalistycznych pomiarów optycznych w symulowanych warunkach kopalnianych.

W ramach realizacji przez spółkę IPT Safety projektu, zakupiony zostanie moduł badawczy zapewniający możliwość przeprowadzania specjalistycznych testów oraz badań w środowisku odzwierciedlającym środowisko panujące wewnątrz kopalni. Dzięki zakupionej aparaturze badawczej możliwe będzie między innymi, świadczenie usług w zakresie testów oraz walidacji urządzeń, elementów i maszyn do zastosowań kopalnianych. Spółka IPT Safety przewiduje, iż dzięki wykorzystaniu nowych możliwości zapewnionych dzięki realizacji niniejszego projektu, będzie mogła rozwijać swoje możliwości i wzmacniać swoją pozycję na rynku.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl


Background Image