Projekt: Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych

Product Image

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Projekt: „Metalowe pokrycia światłowodowe odporne termicznie, chemicznie i mechaniczne do celów czujnikowych”

Beneficjent: IPT Safety Sp. z o. o.

Kwota całkowita: 27 635 640,00 PLN

Kwota dofinansowana: 21 396 409,50 PLN

Cel projektu: Opracowanie technologii pokrywania metalami światłowodu i wytworzenie produktu, który będzie przystosowany do pracy w temperaturze 900 st. Celsjusza w atmosferze tlenowej. Odpowiadająca zapotrzebowaniu przemysłu technologia znajdzie zastosowanie w wymagających środowiskach pracy, występujących m.in. w hutach, elektrowniach, przemyśle wojskowym i innych dziedzinach. Opracowana technologia będzie umożliwiać nakładanie w automatyczny, powtarzalny i wysoce kontrolowany sposób pokryć metalowych przy wykorzystaniu innowacyjnej, niskotemperaturowej technologii opracowanej przez Beneficjenta.

rpo.lubelskie.pl
mapadotacji.gov.pl

Szacowania dotyczące projektu


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu


  1. Aparatura
  2. Materiały
  3. Usługi/Ekspertyzy
  4. Zatrudnienia

Background Image