Mierzone parametry

Wszystkie parametry mogą być mierzone i monitorowane w sposób ciągły w całym systemie monitorującym. Pomiary odbywają się zdalnie bez konieczność ingerencji człowieka. Odczyty wszystkich parametrów mogą być nadzorowane przez jednego operatora i/lub przez system zdalny uruchamiający odpowiedni proces alarmowy.