3. USŁUGI/EKSPERTYZY


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Ekspertyzy dotyczącej właściwości czujników światłowodowych do zastosowań kopalnianych.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie parametrów elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych.
  3. Usługi analizy wpływu niekorzystnych warunków kopalnianych na światłowody ze szkła krzemionkowego.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 20.07.2017 r.

Wynik postępowania:

Postępowanie anulowane – postępowanie obraczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu w sprawie zamówienia.

Data publikacji ogłoszenia: 21.08.2017 r.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  1. Ekspertyzy dotyczącej właściwości czujników światłowodowych do zastosowań kopalnianych.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie parametrów elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych.
  3. Usługi analizy wpływu niekorzystnych warunków kopalnianych na światłowody ze szkła krzemionkowego.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 22.08.2017 r.

Wynik postępowania:

Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 25.09.2017 r.Przedmiotem zamówienia 2018/04/11/1 jest wykonanie w ramach projektu:

  1. Ekspertyzy dotyczącej właściwości czujników światłowodowych do zastosowań kopalnianych.
  2. Ekspertyzy mającej na celu określenie parametrów elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych
  3. Usługi analizy wpływu niekorzystnych warunków kopalnianych na światłowody ze szkła krzemionkowego.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Wykaz usług/projektów
Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Wynik postępowania:

Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 15.05.2018 r.