4. ZATRUDNIENIA


Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Zintegrowany system światłowodowych czujników naprężeń i temperatury do monitorowania warunków bezpieczeństwa w kopalniach.” Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa Badania i Innowacje, współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/1 jest zatrudnienie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.


Przedmiotem zamówienia 2016/11/21/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 21.11.2016 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 30.01.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/04/19/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 19.04.2018 r.

Zmiana:

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji: 23.04.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 10.05.2018 r.